Szerződési feltételek

A Nyiregyi Programok (továbbiakban: Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető) és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy a Szerződő Felek írásbeli megállapodásban ettől eltérően nem rendelkeznek.

A www.Nyiregyi Programok.hu hirdetési oldal igénybevételének megkezdésével a felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet.


1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére.

Az Üzemeltető programok hirdetését ingyenesen teszi lehetővé. Kizárólag az oldalon elhelyezett egyéb (banner) reklámok díjkötelesek, melynek díja a hirdetési díjtáblázatban található.

Az Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett, a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. Ebbe nem tartozik bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatás, valamint az előre bejelentett karbantartás.(Minimum 15nappal korábban.)


2. Az Üzemeltető felelőssége

A www.Nyiregyi Programok.hu hirdetési oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása az igénybe vevő és a hirdető saját kockázata és felelőssége.

Az Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Hirdető minősül szolgáltatónak.

Az Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését, valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata az igénybe vevő és a hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.


3. Adatvédelem

Az Üzemeltető a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Az Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, e-mailt kell írni az Üzemeltetőnek a regisztráció szándékáról.

Az Üzemeltető a regisztráció, valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.4. A szerződés megszűnése

Az itt leírtak be nem tartása esetén az Üzemeltető minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a rendszeréből törölni. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen a díjfizetés mulasztása, illetve a hirdetés szövege más internetes oldalra való utalást (kivéve a hirdetéshez kapcsolódó linkeket), hivatkozást tartalmaz, vagy a hirdetésben bújtatott reklám, pornográfia található.5. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.